امامت از دیدگاه اشاعره
50 بازدید
محل نشر: اندیشه دینی » بهار 1385 - شماره 18 (28 صفحه - از 85 تا 112)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
امامت یکی از جنجالی‌ترین موضوعات در تاریخ اسلام و از اختلافبرانگیزترین مسایل و سبب شکل‌گیری بسیاری از فرق و مذاهب اسلامی قلمداد شده است. جستار پیش رو بر آن است تا ابعاد و جوانب این موضوع را از منظر اشاعره، یکی از مهم‌ترین مکاتب کلامی اسلامی، بررسی نماید. رویآورد اشاعره به امامت رویآوردی فرعانگارانه و نه اعتقادی است. در نظر آنان امامت فعلی از افعال مکلفان به شمار میآید و به سبب پیروی از گذشتگان خویش و بنا به تصریح برخی به تأثیر از عقاید و مباحث کلامی شیعه این مباحث را در کلام بحث کرده‌اند. امامت از نگاه آنان، «واجب کفایی» است لذا در نظر آنان وجوب امامت شرعی است و شخص واجد شرایط امامت از سوی مسلمانان به امامت برگزیده می‌شود. واژگان کلیدی: 1. اشاعره 2. امامت 3. اهل حل و عقد 4. قهر و غلبه